Privacy

Mama & Kind is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen www.mamakind.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Mama & Kind houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In het kader van dienstverlening legt Mama & Kind gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals de administratie omtrent bijvoorbeeld het Mama & Kind adverteren en de Mama & Kind aanbiedingen.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie zoveel mogelijk op jouw interesse af te stemmen, kunnen wij jouw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Wij willen graag benadrukken dat wij uitsluitend gegevens gebruiken waarvoor jij toestemming hebt gegeven!

Ter uitvoering van haar diensten maakt Mama & Kind gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Mama & Kind geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Mama & Kind of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Mama & Kind .

Op jouw verzoek zullen wij jouw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen. Dit kan tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Je hebt verder het recht jouw gegevens in te zien en om ons te verzoeken je mee te delen of persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, worden verwerkt.

Indien je geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar internet@mamakind.nl.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te verkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals het aantal banners en pagina’s die door de bezoekers in een bepaalde tijdseenheid zijn bekeken, en het totaal aantal bezoekers per tijdseenheid. Het doel hiervan is om de inrichting van www.mamakind.nl en onze dienstverlening te optimaliseren.

Op de site van Mama & Kind tref je een aantal links aan naar andere websites. Mama & Kind kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de inhoud en de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Mama & Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Mama & Kind

Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via internet@mamakind.nl.

Mama & Kind Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden